Самооценка на базата на Модела за просперитет на – ФКМ

Как да направим самооценка, използвайки Модела за просперитет на ЕФКМ и как да напишем апликационна форма за Наградите за просперитет на БФКМ или за Европейските награди на ЕФКМ

Програма:

  • Разбиране на организацията и бизнес средата, в която тя работи (идентифициране на ключови факти за организацията)
  • Разясняване на предимствата и недостатъците на двата начина за писане на апликационни форми – класически и след 2005 г.).
  • Разясняване на матрицата на РАДАРа (фокус върху принципите на РАДАРа) чрез дискутиране на конкретни примери.
  • Писане на апликационна форма по класическия начин.
  • Методи и техники за самооценка – фокус върху съдържанието и ползите и възможностите (дадените точки са логическа последователност на съдържанието).
  • Прилагане на самооценка посредством семинар (практически примери – един ден).
  • Прилагане на самооценка посредством семинар – изготвяне на план за действие за участниците.
  • Механизми за подобрения - Групи по качеството (практическо упражнение).
Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура