настоящият материал е превод на материали на Европейската фондация за качествен мениджмънт,
източник: My first step with EFQM Model 2010

Първи стъпки с Модела на просперитет на ЕФКМ

Какво представлява Модела ? Какво можете да спечелите от него ?
Тези указания са изготвени с цел да подпомогнат тези организации, които искат да въведат Модела за просперитет на ЕФКМ. Тук, можете да научите не само за деветте критерии на Модела, но ще можете и да свалите практически приложим инструмент, с който да направите първоначална оценка на вашата прганизация. В допълнение, за хората с опит, могат да споделят своите знания с нас като добавите вашите коментари и като модифицирате настоящите текстове.

Защо да използвате Модела за просперитет ?
Ако не сте запознати с Модела на ЕФКМ но искате да подобрите дейността на организацията си, това са първите стъпки , с които можете да стартирате. Както по-рано беше споменато, това са първите насоки към постигането на рпосперитет. Това е опростен инструмент и не изисква някакви познания за ЕФКМ и нейния Модел.

Как да използвате тези насоки ?
Лесно е да започнете да използвате тези насоки. Има предоставени връзки към всеки един критерий, вие трябва само да кликнете върху връзката. След като сте заредили страницата с опрделения критерий вие ще се запознаете с основните му характеристики и ще можете да зпочнете промяната във вашата организация !

На разположение е и речник на термините, който ще ви помогне по-добре да разберете значението на изразите, които използва ЕФКМ. Съшо така, има секлция наречена „Ползи от използването на Модела” където ще откриете информация за позитивните ефекти при прилагане на Модела в организацията ви както и самите вие да споделите ползите, които сте наблюдавали по време на внедряването на Модела.

Нещо повече, предоставена ви е възможността да оцените вашиата дейност по всеки един от критериите. Така че не губете тази възможност да определите колко е добра вашата рганизация и какво още трябва да се направи по всеки критерий.

Как да обмените информация за вашия опит и знания ?
Този сайт дава възможност да обмените своя опит и знания, които сте натрупали по отношение на Модела за просперитет. Нашето желание е всеки да сподели, това което е научил. След като се регистрирате, можете да добавяте текст към всяка страница от сайта и да качвате приложения.

Защо да направите оценка ?
Нашите форми за оценка са изготвени по такъв начин, че да можете лесно да оцените дейността на вашата организация. Оценкта е основен момент във философията на Модела на ЕФКМ. За да псотигнете определено ниво на просперитет в дейнсотта си, е необходимо да знаете къде с енаморате в момента, така че да може да идентифицирате нужните промени и действия, които ще ви отведат по-напред във вашето пътешествие към Просперитета.

Защо с ЕФКМ ?
Повече от двадесет години ние обменяме информация за това какво помага на организациите, членуващи при нас, да прилагат супешно своите стратегии: мисия, която е най-важна за псостигане от една организация.

От мрежа от почти 500 амбициознои членове, състоящи се от частни и пулични организации от всички сектори на икономиката, от различен мащаб, и често рзвиващи дейност по целия свят, ЕФКМ прилага своето ноу-хау и получава безценна информация относно най-добрите подходи посредством комуникацията и коопеерирането с топ мениджмънта и оперативните мениджъри на организациите.

Така че, ако искате да се учите от най-добрите и да обменяте своите знания с другите, не се колебайте, а се присъединете към семейството на ЕФКМ !

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура