настоящият материал е превод на материали на Европейската фондация за качествен мениджмънт,
източник: My first step with EFQM Model 2010

Моделът на Просперитет на ЕФКМ
Image

Кой може да кандидатства ?
Само членове на ЕФКМ могат да кандидатстват за Наградата за просперитет. За да кандидатествате за членство, моля, свържете се с нас. Съшо така, имайте в предвид, че кандидатите трябва да натрупат минимум 5000 точки преди да могат да се включат в процеса за награждаване.
Наградите са отворени за кандидатстване от всяка евроейска организация с високи резултати.

Как да кандидатствам ?
Моля, изтеглете апликационната форма он-лайн: и я върнете преди 30 ноември 2012 г. Заедо с това трябва да върнете и файла със списъка с изисквания, който съдържа основна информация и основни резултати за вашата организация. На соновата на файла със списъка с изисквания, ЕФКМ дава на кандидатите за наградатадо 5000 точки.
Втората стъпка е да полълните вашите документи за кандидатстване, като основното е да предоставите карта за оценка, който документ се състои от 75 страници. Крайната дата за предоставяне на апликационните документи е 31 януари 2013 г.

Кога се състои церемонията за връчване на наградите ?
Церемонията за връчване на наградите на ЕФКМ традиционно се провежда през първия ден на форума на ЕФКМ, който представлява годишна тематична конференция, на която екпертите обменят опит и разширяват професионалната си мрежа от контакти. Годините награди за 2012 година ще бъдат връчени в Генвал, Брюксле, на 8 октомври 2012 г.

За контакти:
Samuli Pruikkonen
Avenue des Olympiades, 2
1140 Evere, Brussels
+32 2 775 3511

Причини да се включите в процеса на Наградите за просперитет на ЕФКМ
Проверете колко сте добри
Като се включите в процеса на Наградите за просперитет на ЕФКМ дейността на Вашата организация ще бъде измервана по стандартите на най-широко използваният модел в Европа: Модела на просперитет на ЕФКМ

Открийте вашия потенциал

Екип от независими оценители ще ви предостави изчерпателен доклад с анализи относно вашите силни страни от дейността на прганизацията и областите, в които са необходими подобрения.

Информирайте за вашите успехи

Вашата награда ще бъде представена по време на престижната годишна церемония, която се провежда като част от форума на ЕФКМ. Вашите усилия ще бъдат предмет на внимание из целия континент, а също така и от много и разнообразни пазари.

Празнувайте със своите колеги

Когато сте част от Наградите за просперитет на ЕФКМ ви дава възможност да се съберете с други лидери и хора със значителни успехи от други сектори и индустрии. Заедно можете да дискутирате и обмвняте нови идеи, и най-важното да празнувате вашите успехи.

Нека вашата репутация да расте

Като се включите в поцеса на Наградите за просперитет на ЕФКМ, вие предоставяте на широката аудитория вашите най-добри постижения, като по този начин изграждате и подкрепяте доброто впечатление от вас и вашата работа сред по-широкото комуникационно общество.

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура