Организационна социална отговорност – м. май 2012 г.

Обучението по социална отговорност е за повишаване на информираността за ОСО, организационната социална отговорност или също така отворената социална отговорност. Курсът включва следните глави:

 • Въведение: от устойчивото развитие към социалната отговорност.
 • Устойчиво развитие и ОСО, преминаването от устойчивото развитие към организационната социална отговорност и към отворена социална отговорност.
 • И един основателен въпрос: Дали ОСО е просто прищявка? Обяснява защо ОСО не е просто моден трик.
 • Как да се стартира политика на ОСО. Представя практическите стъпки, за да се определи и приложи политиката на ОСО.
Модул 1
Повишаване на информираността за ОСО. Въведение От устойчиво развитие към социална отговорност.

Повишаване на информираността за ОСО - Въведение От устойчиво развитие към социална отговорност. Тази тема представя въвеждането на ОСО (организационна социална отговорност).
2 основни аспекти са представени в този раздел:

 • Влиянието на околната среда
 • Дисбалансът Север-Юг
Модул 2
Повишаване на информираността за ОСО – УР и ОСО. От устойчиво развитие към социална отговорност.

Повишаване на информираността за ОСО – УР и ОСО. От устойчиво развитие към социална отговорност. Първата тема на Модул 1 представя прехода от устойчиво развитие към организационна социална отговорност и към отворената социална отговорност.
2 основни аспекти са представени в първа тема:

 • Какво е устойчиво развитие (УР) ?
 • Принципи на социална отговорност (от КСО към ОСО)
Модул 3
Повишаване на информираността за ОСО – дали ОСО е просто модна прищявка ?

Повишаване на информираността за ОСО – дали ОСО е просто модна прищявка ? От устойчиво развитие към социална отговорност. Втората тема на Модул 1 OSR обяснява защо ОСО не е просто моден трик.
В тази тема са представени 5 ключови аспекта:

 • Променящия се контекст
 • Импулс от международни организации
 • Пример: Позиция на френски организации от публичния сектор
 • Нарастващото влияние на общественото мнение и НПО
 • Натискът от социално отговорни инвеститори
Модул 4
Повишаване на информираността за ОСО – Стартиране на политика по ОСО

Повишаване на информираността за ОСО – Стартиране на политика по ОСО. От устойчиво развитие към социална отговорност.
Третата тема въвежда практически стъпки за определяне и прилагане на политика по ОСО.

A. Управление на околната среда: Системен подход.

 • ISO 14001 - сертифициране
 • EMAS - декларация за околната среда
 • Технически допълнения по ISO 14001

Б. Управление на околната среда: Продуктов подход

 • Анализ на жизнения цикъл (Cycle Life Analysis - CLA)
 • На практика
 • Екоетикет и авто-декларация

В. И други

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура