настоящият материал е превод на материали на Европейската фондация за качествен мениджмънт,
източник: My first step with EFQM Model 2010

Европейска фондация за качествен мениджмънт (ЕФКМ)
Image

БМА е създадена по модел на “Европейската фондация за качествен мениджмънт” и е неин Асоцииран член. ЕФКМ е основният източник на ноу-хау за организациите в Европа, които търсят нещо повече от качеството и които се стремят да просперират на своите пазари и бизнес сектори. Базирана в Брюксел, тази институция обединява повече от 800 организации от всички географски региони на света.

ЕФКМ е създател на престижната Европейска награда за качество, която ежегодно се връчва на най-добрите фирми. ЕФКМ е също така пазителят на Модела на проспериращия бизнес, който дава на организациите насоки за постигане и измерване на техните успехи. ЕФКМ е нестопанска членска организация, фокусирана върху предоставянето на необходимата информация и форум за общуване на своите членове.

Модел на проспериращия бизнес на “Европейската фондация за качествен мениджмънт”:

Image

Моделът на проспериращия бизнес на “Европейската фондация за качествен мениджмънт” представлява рамка от девет критерия, която може да бъде използвана за оценка на постигнатото ниво на просперитет от дадена организация. Моделът отчита, че съществуват множество подходи за постигане на устойчив просперитет във всички аспекти на дейността. Базиран е на съждението, че: Отлични резултати по отношение на Основната дейност, Клиентите, Човешките ресурси и Обществото се постигат чрез Лидерство, което определя Политиките и стратегиите, и е осъществено посредством Хора, Партньорства, Ресурси и Процеси.

Стрелките подчертават динамичната същност на Модела. Те показват, че иновациите и придобиването на знания спомагат за даване на повече възможности, което от своя страна води до подобрени резултати.

Награда за проспериращ бизнес на (ЕФКМ)

Наградата за проспериращ бизнес на ЕФКМ е най-престижната награда за просперитет в Европа. За нея могат да кандидатстват организации, които са постигнали отлични резултати в дейността си. През 2006 година наградата ще бъде връчена за петнадесети пореден път.

Кандидатиралите се организации могат да бъдат отличени с едно от следните три нива на постигнат просперитет.

Носител на Наградата за просперитет на ЕФКМ
Наградата за просперитет на ЕФКМ се връчва веднъж годишно на организациите, които са оценени като най-добрите в съответната категория. Победителите са изключителни организации – те са европейски или световни ролеви модели по отношение на начина на работа и постигнатите от тях резултати.

Призьори
С призове за качество биват отличени тези организации, които са постигнали изключителни резултати по отношение на фундаменталните концепции за просперитет. Има специални призове за различните категории организации в следните области:

  • Лидерство.
  • Фокус върху клиента.
  • Корпоративна социална отговорност.
  • Развитие на човешките ресурси.
  • Ориентация към резултати.
  • Управление чрез анализиране на процесите и фактите.
  • Повишаване на квалификацията, иновативност и подобрения в дейността.

Финалисти
Всяка година биват номинирани няколко финалиста във всяка от категориите. Финалисти са организациите, които са демонстрирали висока степен на просперитет в управление на качеството като фундаментален процес за непрекъснато подобрение на дейността си

Всички отличени организации получават отличителен знак, с който се удостоверява тяхното постижение и който може да бъде поставян върху бланките за писма, визитните картички и рекламните им материали.

Носителите на Наградата за просперитет на ЕФКМ, Призьорите и Финалистите получават наградите на годишния форум на ЕФКМ, който е значително по мащаба си събитие. Форумът се провежда ежегодно в различни градове и се посещава от повече от 700 мениджъри от цяла Европа.

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура