настоящият материал е превод на материали на Европейската фондация за качествен мениджмънт,
източник: My first step with EFQM Model 2010

Хора

Защо хората ?

1.1. Преглед
Хората винаги са били от съществено значение за организацията, защото те осигуряват вдъхновение, творчество, визия и мотивация, които поддържат организацията жива. Те предоставят умения и компетенции, които са необходими, за да работи тяхната организация. И разбира се, те осигуряват работната сила, която произвежда стоките и услугите доставяни от дадена организация. Те са основния и често най-важният ресурс, с който разполага дадена организация.

Моделът на работа на след-индустриалната революция е вече стар, икономиката се променя към нови начини на работа, при които един от основните фактори за успех на организацията е интелигентното използване на знанията.

1.2. Кои са вашите хора ?
Може да кажете, че вашите хора това са служителите на пълно работно време. Това е вярно и за някои организации приказката би свършила до тук. Само че, има много други начини, по които хората допринасят за вашата организация:

  • Имате например договори на непълно работно време, работа на парче, или краткосрочни договори.
  • Временно наети, които да попълват нуждата от хора при пикове в търсенето или при болест на някой от служителите.
  • Под-изпълнители.
  • Персонал по поддръжката: охранители, кухненски персонал и хигиенисти.

В някои случаи може да изберете да работите в много тясно сътрудничество с вашия доставчик или партньор. Вземете под внимание дали ще е полезно да включите като вътрешна функция някои аспекти от управлението на хората, например обучението.

1.3. Какво означават хората за вашата организация ?
Всички организации, които използват добри практики признават и ценят жизненоважния принос, който хората имат, за техния успех. Но това означава, че за да бъдете успешни, трябва да се подсигурите с хората, от които имате нужда. Дори в днешните времена на напреднали технологии, без хората вашата организация няма да съществува. Да, изглежда толкова лесно, и в същото време толкова трудно, както тук !

Вие също така ще имате нужда да впрегнете енергията и ентусиазма на вашите хора по най-ефективния начин.

Как успявате да управлявате, развивате и включвате хората във вашата организация ?

2.1. Планирайте, управлявайте и подобрявайте вашите човешки ресурси.
Няма да можете да определите какви хора са Ви необходими, ако не знаете какво искате да постигнете! Това може да изглежда очевидно, но много организации се борят със статуквото, без да знаят какво искат да направят.
В идеалния случай, вие вече сте започнали работа по вашия бизнес план, базиран на стратегията ви, и с установени цели, задачи и приоритети. Ако не, помислете внимателно дали знаете какво ви очаква. Възможно е изискванията да са същите като миналата година. Но светът се променя постоянно. Има натиск от променящите се изисквания на клиентите, технологиите, законодателството, да не говорим за финансовите ограничения. Много е вероятно вие да трябва да нагласите човешките си ресурси, или по отношение на числеността или чрез промяна на фокуса на дейността им.

Разбира се, че трябва да включите хората си в този процес на планиране, въпреки че много мениджъри не са склонни да го правят, защото те мислят, че може би промяната ще ги подразни. Но вашите Хората имат ценни знания, от които имате нужда и вие трябва да разбирате какъв ефект ще окажат промените върху тях.

Организациите с добри практики интегрират прегледа на техните човешки ресурси в рамките на цикъла на планиране.

За да подобрите човешките си ресурси, трябва да помислите как вашите хора са подравнени с вашата мисия, визия, стратегически цели и процеси. Независимо от структурата на вашата организация, вашите хора трябва да бъдат разпределени в съответствие с приоритетите на процеса и да разбират процесите, за които те дават своя принос.

Друг аспект от управлението на хората, който нито една организация не може да си позволи да пренебрегне, е справедливостта. Равни възможности, независимо от раса, пол, религия или цвят са задължителни според много национални законодателства. Винаги е в интерес на организацията, да се гарантира честност и прозрачност, при работата с хората, тъй като това минимизира съмненията, злобата и следващата ги липса на мотивация.

2.2. Развивайте знанията и компетенциите на вашите хора.
- Изберете правилните хора! Много е важно да вашите хора да съответстват на организацията и на специфичната работа, която изпълняват. Най=често използваните критерии при селекцията на хора за дадена работа са квалификацията, техническите умения и опита. Но тези критерии никога не са единствените, които се вземат в предвид. В много случаи, при условие, че повечето хора разполагат с необходимите технически умения и желание да се научат, те почти винаги могат да бъдат обучени в спецификата на работата. Ако те нямат правилният подход и лична култура, то ще е много по-трудно да ги научите да бъдат любезни с клиентите, да си сътрудничат със своите колеги и да приемат промените.

Вие също трябва да се погрижите хората които наемате, да съответстват на културата във вашата организация и обратно или в противния случай те ще намират работата си за дразнеща и ще им бъде трудно да се интегрират Има много стандартни инструменти и техники, които помагат за оценка на пригодността на лицата за работа, но преди да ги използвате, уверете се, че ще имате в предвид следните изисквания: културата на вашата организация, компетенциите, изисквани за работата и подходящото отношение към работата, което се изисква отлицето, от което мате нужда.

- Оценявайте и правете преглед на работата на вашите хора. Организациите с добри практики оценката на работата на служителите е добре внедрена и е интегрална част от управлението и развитието на хората. Някои от основните цели са: преглед на резултати в миналото срещу поставените цели, признание за постигнатите успехи, идентифициране на уменията и компетенциите, споразумяване за целите по отношение на планираните бъдещи резултати и идентифициране на нуждите от обучение и личностно развитие. Често прегледа е формален на шест месечен или едногодишен период от време. Но това не трябва да се разглежда като единствената или основната възможност за идентифициране или обсъждане на резултатите от дейността, а оценката трябва да бъде правена текущо през цялата година.

- Правете обучения за своите хора: Хората, които не са компетентни са по-малко склонни да помагат на клиентите и колегите си когато тяхното невежество стане известно. Те също та губят гордостта от добре свършената работа и имат впечатлението, че фирмата не се интересува от тях. Така че това създава един порочен кръг на невежество и резултира в персонал, който е по-недоволен, демотивиран и с потенциал да руши постигнатото. Дори хората, които могат да си вършат настоящата работа добре ще се чувстват пренебрегнати и подценени, ако не се интересуват от тяхното лично и професионално развитие. Така че има много причини от практическо и финансово естество, които ви карат да предоставите подходящо обучение за служителите си.

Освен това, обучението и развитието не означава непременно изпращане на хора на курс, има и други възможности: може да се направи на работното място, използвайки колеги като ментори, самообучение с налични книги и учебници, използвайки компютър и интернет пакети за обучение, ...

2.3. Включвайте и овластявайте вашите хора.
Да включвате и да овластявате хората си е свързано с риск, но очакваните ползи включват много по-гъвкава и ефективна организация, подобрена дейност, и по-щастливи и отдадени на работата си хора.

- Насърчавайте работата в екип: Един от най-ефективните начини за ангажиране и овластяване на хората,е като им помагате да изградят екипи, но не по традиционния начин във вида функционалните екипи. Функционалните екипи имат тенденция да до се фокусират върху изпълнението на дадена функция, а не върху постигането на резултата. Те имат тесен поглед върху проблема тъй като не знаят какво правят другите отдели. Екипът може да бъде определен като „група от хора, които действат за една обща цел и споделят общи отговорности за успеха или провала на техните усилия”.

- Овластявайте хората: Когато овластяването се извършва правилно, това може да бъде катализатор за освобождаване на голяма енергия. Това може да мотивира и да разшири хоризонта на разбиране за работата на хората ви. Това би дало на организацията ви много по-голяма гъвкавост и възможност за устояване на неочаквани събития. Овластяването означава да се предостави на хората правилната среда и подходящо обучение, посредством които да могат да правят свои мотивирани решения. Това изисква подкрепа, и съветване и поставяне на насоки по отношение на тяхната сфера на действие. То разглежда властта като колективна отговорност, а не прерогатив на индивида.

2.4. Общувайте с вашите хора.
Комуникацията с вашите хора е от основно значение за постигане на целите на вашата организация. На най-ниско ниво, ако те не знаят какво вие искате, как биха могли да го направят? Но комуникацията е много повече от това да се предават инструкции; тя е средство за привличане и мотивиране на хората ви.

Има много начини за получаване на послание, вие ще трябва да изберете най-ефективната и подходяща техника за оголване се има предвид размера на вашата организация, броят на места, които имате и разстоянията между тях.

2.5. Награждавайте, давайте признание и се грижете за хората си.
Организациите с добри практики осъзнават, че техните хора трябва да са действат отвъд спецификите на техните трудови договори и над финансовото възнаграждение Те дават да се разбере, че осъзнават ценността, която хората допринасят за организацията посредством прзинания, награди и грижа за тях.

Част от човешката природа е човек да е удовлетворен когато бъде признат и възнаграден за нещо, което е направил. Това кара хората да се чувстват добре за себе си и за своята организация. То мотивира хората да опитат отново следващия път. Признак на добри нрави е да благодарите на хората за добре свършената работа. Това показва, че сте забелязали техните усилия и ги оценявате.

Трябва да осигурите безопасна и здравословна работна среда за хората си и да ги насърчите, заедно с другите заинтересовани страни, да участват в дейности, които допринасят за доброто на обществото като цяло.

Възнаграждаването, признаването и грижата за хората е добро за тях. Но това също така е добре за и ефективната работа на вашата организация, така че това е една "печеливша и за двете страни” възможност.

Как да правите преглед и да подобрявате управлението на вашите хора?

3.1. Преглед на техниките
Вашите хора знаят колко добре се справяте в управлението им. Те знаят това както от доказателства за това, което се случва в рамките на организацията, така също и от това как самите те се чувстват. Те могат да ви дадат обратна информация за това колко добре се справят и как това се отразява на клиентите и организацията.

Има няколко техники, които могат да ви помогнат да оцените и измерите ефективността на вашия подход. Ето някои примери:

  • Срещи с персонала.
  • Оценка на персонала.
  • Проучвания на персонала.
  • Самооценка.

Който и метод да изберете, важното е да правите преглед на ефективността редовно. На формално основание, това би трябвало да става най-малко веднъж годишно. Но не чакайте само до формалния преглед. Уверете се, че поддържате връзка с вашите хора редовно – всеки месец или всяка седмица - така че да можете да забележите евентуален проблем, преди той да има възможност да нарасне.

3.2. Как да направим подобрения
Използвайки една или повече от техниките, посочени по-горе, ще имате списък на онези области, които се нуждаят от подобрение. Вие също така ще имате показатели по отношение на това, какво е най-спешно да се реши. Това е времето да включите вашите колеги и да решите заедно какъв да бъде плана за правене на подобрения.

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура