Еразмус за млади предприемачи


"Еразмус за млади предприемачи" е европейска програма за обмен, чиято основна цел е стимулиране на предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността и интернационализирането на нови малки и средни предприятия (МСП) чрез обмен на знания, опит и добри практики. Инициативата на Европейския съюз предоставя възможност на неопитни предприемачи да придобият умения за управление на МСП като прекарат известно време в компанията на опитен предприемач от друга страна, член на ЕС.

Кой може да участва ?

Млади Предприемачи -предприемачи, които сериозно планират да започнат собствен бизнес или вече са започнали такъв през последните три години. Бизнесът може да бъде във всеки един сектор. Младите предприемачи трябва да демонстрират високо равнище на образование и професионална подготовка, както и осъществима бизнес идея. Успели предприемачи - предприемачи с опит, които управляват микро, малко или средно предприятие в продължение на повече от три години.

Полза за младите предприемачи:

 • Обучение от опитни предприемачи в друга страна от ЕС и придобиване на знания за стартирането и управлението на бизнес.
 • Практическо и финансово съдействие за осъществяване на контакти, изготвяне на договори, подготовка преди заминаване в чужбина, логистична и локална помощ по време на престоя и финансиране от Европейската комисия за покриване на разноските по пътуването и издръжката по време на престоя в чужбина.
 • Установяване на международни контакти и запознаване с чужди пазари.
 • Възможност за съвместни инициативи и развитие на трансгранични пазари.
 • Опознаване на различна среда/работно място в културен и организационен аспект.
 • Запознаване с нормативната уредба в друга европейска страна.

Ползи за успелия предприемач:

 • Работа със сериозен, ангажиран и мотивиран млад предприемач, който би могъл да допринесе за техния бизнес чрез новаторските си идеи и възгледи.
 • Добиване на нови умения и иновативни знания, предоставени от младия предприемач.
 • Увеличаване на познанията за чуждестранни пазари – включително и установяване на бизнес контакти – и увеличаване на възможностите за интернационализиране на бизнеса.
 • Повишаване на потенциала за растеж на компанията и възможност за директно установяване на нови бизнес партньорства директно с млад предприемач от друга държава.
 • Възможност за взаимодействие с успели предприемачи от други страни, членки на ЕС и да станат част от динамична пан-европейска бизнес мрежа от успешни предприемачи.
 • Полза от съдействието на професионална посредническа организация за да намерят потенциален бизнес партньор и от подкрепата при установяването на взаимоотношения с младия предприемач.

Как да участваме ?

Начинаещите предприемачи и предприемачите с опит могат да се регистрират на уебстраницата на програмата: www.erasmus-entrepreneurs.eu

Младите предприемачи трябва да подготвят CV - Download, както и бизнес план

Можете да свалите образец за изготвяне на бизнес план тук.
Бизнес планът може да бъде представен на всеки език на държава-членка на ЕС, но английският език е за предпочитане, тъй като той е разбираем за почти всички ползватели на базата данни /млади предприемачи, опитни предприемачи и посреднически организации/ и това улеснява установяването на контакт. Задължително е резюмето на бизнес плана да бъде на английски език

Опитните предприемачи трябва подготвят кратка автобиография. Достатъчно е СV в резюме, което дава подробности за предприемаческия опит и информация за настоящия бизнес. СV-то трябва да съдържа поне описание на предлагания продукт или предлаганата услуга, години, посветени на активен бизнес, както и описание на предишен предприемачески опит.

За контакти с екипа на БМА

Българска мениджмънт асоциация
Тел: +359 87 666 8324
Ел. поща: eye@bgma.eu
www.bgma.eu
Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура